Mindenkinek joga, hogy megfelelő táplálékhoz és dietetikai ellátáshoz jusson

Budapesten tartotta éves közgyűlését az Európai Dietetikus Szövetség (The European Federation of the Associations of Dietitians – EFAD). A 27 európai tagállam dietetikusi szervezetét magában foglaló federáció ez alkalomból kiadta a Budapest Nyilatkozatot, amelyben leszögezték, hogy mindenkinek joga van a megfelelő táplálkozáshoz. A dietetikusok alapvető szerepét pedig abban látják, hogy e jog érvényesítésében szaktudásukkal támogassanak minden európai polgárt.

27 európai ország dietetikusai tartották Budapesten 33. éves közgyűlésüket, amelyen ezúttal tisztújítás is zajlott. Ennek eredményeképpen továbbra is holland vezetése lesz a federációnak, mert a tagok ismét Annemieke van Ginkel-Res-t választották meg a nemzeti dietetikus tagszervezeteket összefogó Európai Dietetikus Szövetség (EFAD) elnökének a következő négyéves ciklusra.

Az elnökválasztás mellett kiadtak egy ún. Budapest Nyilatkozatot, amelyben a táplálkozáshoz való emberi jogról szóló nemzetközi nyilatkozattal egyetértésben hangsúlyozzák, hogy mindenkinek joga van a megfelelő táplálkozáshoz és ahhoz, hogy ne éhezzen. A helyes étrend ugyanis segít megelőzni bizonyos betegségeket, mérsékli azok kockázatát, csökkenti a kórházi tartózkodás idejét, javítja az orvosi kezelés hatékonyságát, valamint az életminőséget. Mindez pedig csökkenti az egészségügyi kiadásokat is. Ugyanakkor az élelemhez jutás bizonytalansága összefüggést mutat a depresszióval, a termelékenység csökkenésével és az egészségügyi ellátás költségeinek növekedésével, ami aránytalanul nagy terhet róhat a gazdaságra és a társadalomra.

A Budapest Nyilatkozatban leszögezik, hogy kizárólag a dietetikusok azok az egészségügyi szakemberek, akik megfelelő szakételemmel rendelkeznek ahhoz, hogy prevenciós céllal vagy a táplálkozással összefüggő rendellenességek kezeléséhez megtervezzék, lefolytassák és kontrollálják a táplálkozásterápiát. Ugyanakkor szerepük túlmutat az egészségügyi ellátáson, a kormányokkal, az iparral, a tudományos élettel való együttműködéssel és a kutatásaik révén általánosan javítják a lakosság táplálkozását.

A Budapest Nyilatkozat kiemeli, hogy a táplálkozásterápia költséghatékony befektetés, és a dietetikusok hatékonyabbak és eredményesebbek a táplálkozási tanácsadásban, mint bármely más egészségügyi szakember! Határozottan ajánlják, hogy az egyes országok meglévő egészségügyi rendszerén belül allokáljanak rá erőforrást és mindenkinek biztosítsák a dietetikai ellátást. Hangsúlyozzák azt is, hogy ezzel párhuzamosan a dietetikai ellátást integrálni kell a népegészségügybe is, hiszen fontos, hogy az egészségügyi ellátó rendszeren kívül is legyenek olyan szakképzett dietetikusok, akikkel együtt lehet működni annak érdekében, hogy hatékony, méltányos és fenntartható változásokat lehessen elérni az élelmezésben és a környezetben.

Azért, hogy a lakosság egészségesebb legyen, minden európai polgárnak hozzáférést kell biztosítani a dietetikai ellátáshoz. Az EFAD az európai dietetikusok hangjaként, a nemzeti dietetikus szövetségek és felsőoktatási intézmények képviseletében kijelenti, hogy teljes mértékben elkötelezett a táplálkozás minőségének javítása, a fenntartható táplálkozás előmozdítása és az egészségügyi egyenlőtlenségek visszaszorítása mellett Európa-szerte. Támogatja a regisztrált dietetikusokat, akik pozitívan befolyásolhatják a kliensek, páciensek, a betegek és végső soron a lakosság táplálkozását. Elkötelezett a dietetikusképzés és -kutatás fejlesztése, valamint az egész életen át tartó tanulás és a dietetikai gyakorlat színvonalának emelése mellett, hiszen a dietetikusok dolgozzák ki és hajtják végre a táplálkozási és dietetikai iránymutatásokat és a táplálkozással összefüggő gondozási utakat. Ők járulnak hozzá más egészségügyi szakemberek szakmai fejlődéséhez, akiknek táplálkozási és dietetikai képzésre van szükségük.

Az élelmiszertermelés és az élelmezés szorosan összefügg a fenntartható fejlődéssel, ennek előmozdításáért szintén dolgoznak dietetikusok az európai és nemzeti döntéshozókkal és érdekeltekkel együttműködve.

„A hazai szakmai szövetségünk számára hatalmas megtiszteltetés, hogy a magyar főváros adott otthont az Európai Dietetikus Szövetség közgyűlésének. Az elnökválasztáson kívül fontos dolgokat mondtunk ki a táplálkozásról, a fenntartható élelmezésről, a szakmánkról és a szerepünkről. A ma kiadott Budapest Nyilatkozat két sarkalatos megállapítása az, hogy mindenkinek joga van a megfelelő táplálékhoz és hogy a dietetikusok a táplálkozással foglalkozó szakemberek. Ez teljesen egybevág a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének hitvallásával. Az éppen most 100 éves múltra visszatekintő hazai képzésünk és a felsőoktatásban szerzett diplománk garantálja, hogy a táplálkozástudománnyal kapcsolatos kérdésekben hozzánk érdemes fordulni akár a klinikai ellátás, akár a népegészségügyi vonatkozású lakossági tanácsadás, a prevenció vagy a közélelmezés területén” – tette hozzá Szűcs Zsuzsanna, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke.


Az Európai Dietetikus Szövetségről (EFAD)

Az EFAD több mint 35 000 európai dietetikust fog össze, és az egyetlen olyan szervezet, ami az érdekeiket képviseli Európa-szinten.

EFAD 1978-ban alakult azzal a céllal, hogy:

  • előmozdítsa a dietetikusi szakma fejlődését,
  • fejlessze a dietetika tudományos és szakmai szintjét a nemzeti tagszervezetek érdekében,
  • erősítse a párbeszédet a nemzeti dietetikus szövetségek és más – szakmai, oktatási és kormányzati – szervezetek között,
  • előmozdítsa az európai tagországok lakosságának jobb táplálkozási helyzetét.

Az EFAD tagja lehet az európai tagországok valamennyi nemzeti dietetikus szövetsége. Jelenleg 32 tagszervezete van, amelyek 27 európai ország több mint 35 000 dietetikusát képviselik. Az EFAD szívesen látja soraiban a dietetikát oktató felsőoktatási intézményeket is.

Legfrissebb